Contact

Emilia Żogo

e-mail: blog@blog-emilux.com

 

http://blog-emilux.com

http://emilux.info

YouTube  „Emilux Info”

YouTube  „Blog-Emilux”

Twitter

Link to the old blog EMILUX

 

 

Log in to the website requires approval of the administrator. Please send your details ( nickname, name and surname and e-mail address) to blog@blog-emilux.com. In response you will receive an e-mail with confirmation, your login (nick) and password.

* Logowanie do serwisu wymaga akceptacji administratora bloga. Prześlij swoje dane (nick, imię i nazwisko oraz adres e-mail) na blog@blog-emilux.com. W odpowiedzi na swoją skrzynkę e-mail otrzymasz potwierdzenie, login (nick) oraz hasło.

** Administrator techniczny bloga i serwisu: Edward Żogo http://alertplus.info