Contact

Emilia Żogo

e-mail: blog@blog-emilux.com

http://blog-emilux.com   &    http://emilux.info

 YouTube  „Emilux Info”   &    YouTube  „Blog-Emilux”

Twitter

 

 

Log in to the website requires approval of the Administrator. Please send your details ( nickname, name and surname and e-mail address) to blog@blog-emilux.com. In response you will receive an e-mail with confirmation, your login (nick) and password.

* Logowanie do serwisu wymaga akceptacji administratora bloga. Prześlij swoje dane (nick, imię i nazwisko oraz adres e-mail) na blog@blog-emilux.com. W odpowiedzi na swoją skrzynkę e-mail otrzymasz potwierdzenie, login (nick) oraz hasło.